daenfrdeitptruessv

Publikationer

 • FYN I BEVÆGELSE!

  FYN I BEVÆGELSE!

  Jeg er meget glad for og stolt over at have været med til sammen med Byregion Fyn, Atkins og en masse skønne mennesker fra Fyn at gennemføre det projekt, som har skabt infrastrukturstrategien FYN I BEVÆGELSE.

  Strategien prøver med for den slags en forholdsvis lang tidshorisont 2017-35 at samle alle trådene for så vidt angår udviklingen af den fynske infrastruktur, som en vigtig del af den danske infrastruktur, og som en vigtig ting for beboerne og pendlerne og indpendlerne og gæsterne på Fyn.

  Et vigtigt perspektiv er, at det er alle 10 kommuner (10% af landets kommuner!) der står bag strategien og som nu hver for sig og i forskellige samarbejdskonstellationer med øvrige fynske kommuner i de kommende år skal udmønte strategien i konkret handling og dermed bidrage til at både den fynske og den danske infrastruktur forbedres som en vigtig dynamo for udviklingen på Fyn og omegn.

  God læselyst!

 • Avisartikel om Allergienhedens fornyelse med at blive kundeorienteret

  Avisartikel om Allergienhedens fornyelse med at blive kundeorienteret

  Denne avisartikel fra Berlingske beskriver den proces som Allergienhedens Allergienhed med stor succes har gennemført med at blive kundeorienteretc ... blandt andet ved brug af raske farver.

  Se publikationen som beskriver denne strategiproces i form af rapporten "Allergienhedens Strategi - en offentlig institution fornyer sig" af bent Weeke, Erik Kjærgaard og en flok engagerede medarbejdere. 

 • Stadig aktuel strategirapport fra 1991 om Allergienheden på Rigshospitalet

  Stadig aktuel strategirapport fra 1991 om Allergienheden på Rigshospitalet

  En af de første spændende opgaver jeg fik som selvstændig management konsulent var at udarbejde en epokegørende strategi for Rigshospitalets Allergienhed under ledelse af overlæge Bent Weeke.

  Bent Weeke var en usædvanlig visionær og kreativ overlæge, der ville forandre sin kære Allergienhed til at blive 100% kundeorienteret. Og han nøjedes ikke bare med at tænke og sige det - han gjorde det!

  Sammen med bent Weeke og nogle engagerede medarbejdere - læger, sygeplejersker, sekretærer mv - gennemførte vi en forandringsproces, der er beskrevet i denne rapport.

  Med udgangspunkt i stor inspiration fra amerikaneren Richard Normans bog fra 1984 "SERVICE MANAGEMENT" og med denne hye måde at tænke service management som ledetråd gennemførte vi en målrettet og succesfuld proces.

  I vores naivitet tænkte vi, at vores projekt naturligvis skulle være et pilotprojekt - med henblik på at resten af Rigshospitalet kunne gøre noget tilsvarende, inspireret af vores succesfulde projekt.

  Men nej - tværtmod fik vi Risghospitalets "lægeråd" på nakken, fordi vi tillod os at bruge begreber som "kunder" og "prioritering" ...

  Det er en skam at skulle sige det nu 26 år efter, at sundhedsvæsenet på mange måder ikke er kommet meget videre en dengang mht at blive 100% kundeorienteret, med hensyn til samarbejdet mellem læger og sygerplejersker osv. osv.

  Selvom vores rapport er så gammel, at den dårligt nok er lavet på en computer ... det blev den dog, da Bent Weeke altid har været meget i front også med at bruge de nyeste teknologiske muligheder. Men desværre har det ikke været muligt at bruge filerne fra dengang, så læseren må nøjes med en scanning af dokumentet. Men trods denne "uskarphed" står rapportens hovedbudskab og mange fine pointer og gode råd stadig skarpe, og kan så absolut læses i dag - og ikke mindst bruges til at komme videre med at gøre ikke bare hele Rigshospitalet, men hele sygehusvæsenet 100% kundeorienteret. Det er der stadig brug for.

  God læse- og debatlyst!

 • Rejserapport fra CED-studietur om cykeltrafik til Holland

  Rejserapport fra CED-studietur om cykeltrafik til Holland

  Mens jeg var ansat i Atkins arrangerede jeg i 2013 sammen med en dygtig medarbejder i Atkins Lasse Raasgaard Mathiesen en studietur til Holland for CED, Den Danske Cykelambassades medlemmer.

  Det blev en meget hyggelig og inspirerende studietur, hvor vi fik set meget godt hollands cykelinfrastruktur og hvor vi fik mange gode dialoger med hollandske cykelplanlæggere mv

  På turen havde vi også en rigtig god dialog mellem den hollandske og den danske cykelambassade om, hvordan man i fremtiden i højere grad end at konkurrere kunne samarbejde om at udbrede kendskabet til den gode cykelkultur og -infrastruktur i Holland OG Danmark.

   

   

   

 • Cyklen som en City Changer

  Cyklen som en City Changer

  Da jeg var ansat i Atkins lavede jeg i 2013 sammen med dygtige folk fra Atkins world wide magasin ANGLES en ret fin artikel, som handler om hvordan og hvorfor cyklen kan bruges som en "City Changer".

  Artiklen afstedkom en del god debat både i Atkins og med deltagelse af folk udefra fra mange forskellige lande.

  Jeg synes stadig, at artiklens budskab og mange gode pointer og fakta stadig er meget aktuelle.

  For sagen er jo den, at stort set alle storbyer og store byer har erklærede målsætninger om at ville være mere bæredygtige ... men næsten ingen tager for alvor de politiske beslutninger, der skal til for at omdanne byen til en mere menneskevenlig by ved bl.a. at sikre at mange flere til at går, cykler og bruger kollektiv trafik ...