daenfrdeitptruessv

Fagprofil

Min faglige profil - kort

Jeg har arbejdet 5 år i Movia (HT) og 5 år i DSB S-tog. Har haft mit eget management- og rådgivningsfirma først i 1991-2008. Derefter chefkonsulent 2008-2014 i rådgivningsfirmaet ATKINS. Og igen nu siden 2014 selvstændig med enkeltmandsfirmaet Kjærgaard Advice, der arbejder med bæredygtig mobilitet med særlig fokus på kollektiv trafik og cykeltrafik.

Jeg er civilingeniør (planlægning, bl.a. trafikplanlægning) og HD (service management).

  • Stor erfaring som produkt- og konceptudvikler for servicevirksomheder
  • Stor indsigt i og viden om kunder og brugere i relation til servicevirksomheder
  • Bred erfaring som projektleder
  • God flair for processer og mennesker
  • Erfaring med visions- og strategiudvikling
  • Omfattende viden om og erfaring med kollektiv trafik, både tog og bus
  • Stor viden om og erfaring med jernbanetrafik og -forhold
  • Meget viden om og erfaring med cykeltrafik og cykelfremme
  • Stort netværk indenfor jernbane- og cykelverdenen

Min faglige profil - mere uddybende

Jeg er civilingeniør fra DTU uden retningsbetegnelse dvs. generalist med fokus på planlægning, samfundsforhold med en sociologisk eller antropologisk indgangsvinkel.

Inden jeg blev selvstændig i 1991 var jeg først 5 år i HT (nu Movia) og 5 år i DSB S-tog. Begge steder havde jeg fokus på kunder og udviklede bl.a. fokus på pendlere som den kollektive trafiks vigtigste kundegruppe. Med skabelse af mere kundefokus i HT og udvíkling og indkøb af de nye S-tog (med plads til cykler) og ”Pendlerkonceptet” i DSB S-tog som de største succeser.

Færdiggjorde i 1990 HD-studiet på CBS i København med speciale i strategi og organisation og med fokus på service management og kvalitetsledelse og -udvikling.

Var selvstændig i 17 år fra 1991 til 2008 og var i den periode de første ca. 7 år management konsulent med fokus på kunder og udvikling af service til kundesegmenter og kvalitetsudvikling. I min managementperiode arbejdede jeg sammen med en række meget dygtige studerende, som jeg tilknyttede firmaet som studentermedhjælpere.

En af de ting jeg er mest stolt af fra den periode er, at jeg indenfor kvalitetsstyring (i dag desværre et lidt grimt ord, når man tænker på den mere og mere kedelige udvikling med djøf-styring) udviklede fokus på vigtighed, hvor man tidligere kun havde fokuseret på tilfredshed med forskellige kvalitetsparametre. I denne periode havde jeg bl.a. et rigtig godt samspil med Lars Bruun, som var 2. generation i firmaet Bruhn Kontormaskiner (som senere blev til Canon Danmark) og som havde stort og dygtigt fokus på kvalitetsudvikling med fokus på kunderne.

De følgende ca. 10 år var jeg mere og mere rådgiver med fokus på kollektiv trafik og cykeltrafik. Jeg var nok blevet lidt træt at den meget varme luft i management konsulent branchen og havde samtidig en trang til at vende tilbage til der, hvor det hele startede: Min passion for at forbedre og udvikle den kollektive trafik i sammenhæng med cykeltrafikken - set som et mere bæredygtigt og sundere alternativ til biltrafik - både for menneskene og byerne.

Fra 2008-2014 var jeg chefkonsulent i ATKINS Danmark, hvor jeg arbejdede med bæredygtig mobilitet som nyt forretningsområde. I 3½ år jeg var ”udstationeret” som projektleder i Banedanmarks Signalprogram i Onboard-projektet og var her bl.a. medansvarlig for udbud og kontrakter og ansvarlig som stakeholder manager for samarbejdet med de mange tog- og godsoperatører samt entreprenører der arbejder og kører på det danske jernbanenet.

Herefter besluttede jeg igen at blive selvstændig …

I 2014 genstartede jeg rådgiver- og konsulentfirmaet Kjærgaard Advice. Her arbejder jeg stadig med bæredygtig mobilitet bl.a. gennem at videreudvikle og forbedre den kollektive trafik og cykeltrafikken og derigennem øge sundheden og miljøet og skabe mere menneskevenlige byer .